Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2017

efg2 dni spotkań, 31 branżowych paneli tematycznych, 100 osobistości ze świata biznesu i polityki, ok. 3000 gości. 16 – 17 października Region Łódzki po raz 10 będzie gospodarzem europejskiej debaty gospodarczej.

Uczestnicy jubileuszowego  Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2017 skupią się na najważniejszych tematach dla polskiej i europejskiej gospodarki. Zaplanowano panele podczas których poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. przyszłości nowoczesnego biznesu, współpracy pomiędzy samorządami a przedsiębiorcami, etyki  w biznesie i najnowszych technologii.  Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, w tym wystąpienia gościa specjalnego Guntera Verheugena – Europejskiego Komisarza ds. Rozszerzenia UE i Komisarza  ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Wśród potwierdzonych, znakomitych gości  są m.in: Włodzimierz Cimoszewicz, Henryka Bochniarz, prof. Grzegorz Kołodko.

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2017 to dwudniowe, cykliczne międzynarodowe wydarzenie, które stanowi globalną platformę wymiany doświadczeń. Organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przy wsparciu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego   oraz – w ramach partnerstwa merytorycznego – kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej Polski. Forum działające jako platforma dialogu i integracji dla regionalnych  i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyja nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu  już istniejących relacji biznesowych – mówi Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Dzięki finansowaniu przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz budżet samorządu województwa łódzkiego (Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi) udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obserwujemy jak z roku na rok wśród uczestników rośnie udział małych i średnich firm, które w tym miejscu poszukują partnerów dla swojego biznesu jak i nowych pomysłów rozwojowych.

Więcej informacji https://www.facebook.com/events/114291069244654/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *