IMG_8717Seminarium miało miejsce 25 maja w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Tematem przewodnim było: „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” zorganizowane w ramach jednego z międzynarodowych projektów edukacyjnych – projektu GUIDE – stworzyło okazję do poznania technik i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Słuchacze nabyli podstawowej wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku ataku epileptycznego, poszerzyli warsztat pracy związany z nauczaniem dzieci z ADHD, stwierdzonym niedosłuchem czy niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto, dzięki świetnie dobranym materiałom multimedialnym, mogli doświadczyć sposobu postrzegania świata przez dziecko z Zespołem Aspergera – jak informuje koordynator projektu, Pani Monika Łuczak.

Ponadto obowiązkiem każdego nauczyciela jest dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w nauce. W takim przypadku nauczyciel powinien sprawnie funkcjonować w klasie zarówno z dziećmi, które posiadają orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i resztą klasy. Wszystko to stwarza konieczność ciągłego poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń i zdobywania nowych umiejętności.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Nowy sezon kulturalny w Łodzi rozpoczęty (foto)
wigencja_1
Rewitalizacja Wigencji (wizualizacja)
IMG_7229
Inauguracja sezonu kulturalnego w Pałacu Herbsta (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*