Dziatwa 2019

Od 21 do 24 maja Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza na 40. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych Dziatwa.

Celem Festiwalu jest promocja teatru jako dynamicznego narzędzia do kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności kluczowych (ekspresji mowy, posługiwania się językiem ojczystym, twórczej pracy w zespole); postaw charakteryzujących się kreatywnością i otwartością umysłu oraz świadomym i krytycznym stosunkiem do tworzenia i odbioru teatru; tworzenie warunków do poznawania nowych form i metod pracy artystycznej i wychowawczej, poszerzania kompetencji nauczycieli, rozwijania warsztatu pracy instruktorów teatralnych, prezentowania autorskich metod pracy teatralnej w zespołach amatorskich, wymiany doświadczeń; tworzenie przestrzeni do prezentowania najlepszych teatralnych amatorskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

Idea 40. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych DZIATWA to edukacyjne spotkanie animatorów teatralnych, młodych aktorów, zawodowych artystów i młodych odbiorców teatru, by stworzyć przestrzeń dla wymiany inspiracji i pomnożenia kompetencji twórczej. „Opowieść, fabuła, tekst” to hasło 40. edycji Festiwalu.

Festiwal adresowany jest do amatorskich grup teatralnych, skupiających dzieci i młodzież od lat / do 16, działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, organizacjach pozarządowych, a także grupach nieformalnych. Do Festiwalu mogą przystąpić wyłącznie spektakle, w których obsadzie znajdują się dzieci i młodzież od lat / do 16.

Częścią „Dziatwy 2019” jest również barwny korowód na ulicy Piotrkowskiej (odcinek od Pasażu Schillera do Pasażu Rubinsteina). Wydarzenie zaplanowane jest w dniu 24 maja 2019 roku w godzinach 10:15-12:10. Zakończenie przewidziane jest na Pasażu Rubinsteina gdzie planowane są różnorodne działania animacyjne.

W „Korowodzie” będzie brało udział około 200 osób, będą to grupy teatralne biorące udział w „Dziatwie 2019”, wraz ze swoimi opiekunami, osoby reprezentujące Bałucki Ośrodek Kultury, grupa aktorów i szczudlarzy oraz uczniowie Szkół Podstawowych z Łodzi. O planowanym przedsięwzięciu zostaną powiadomione służby porządkowe oraz media. „Korowód” jest kolorowym zdarzeniem w przestrzeni miejskiej promującym ideę kreatywności, radości, uśmiechu dzieci. Przemarsz będzie miał charakter otwartej, interaktywnej zabawy z widzem. Takie działanie zakłada element improwizacji, co jest dodatkowym walorem edukacyjnym wydarzenia.

Jeden komentarz do “Dziatwa 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *