Drzwi do sukcesu nie stoją otworem…. Dlaczego przedsiębiorcza postawa to klucz?

Projekt-1-wiekszy-wymiarDzieci coraz wcześniej dokonują samodzielnych wyborów oraz podejmują wiele decyzji, w tym również finansowych. Wiąże się to z ich funkcjonowaniem w środowisku rówieśniczym, szkolnym oraz domowym. Ważne jest, by robiły to w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu, co więcej, by rozwijały przy tym samodzielność i umacniały wiarę we własne możliwości. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyszedł naprzeciw oczekiwaniom rodziców i wystąpił z propozycją zorganizowania warsztatów z przedsiębiorczości dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z Łodzi i województwa łódzkiego. Celem zajęć, które rozpoczną się już w październiku w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz w kilku placówkach w województwie, będzie promowanie i kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie szkół podstawowych są na razie obserwatorami, ale powoli stają się uczestnikami życia gospodarczego. Dzięki dostosowaniu zajęć do naturalnej w tym wieku aktywności dziecka, młodzi odbiorcy będą z przyjemnością i z zainteresowaniem zdobywać wiedzę. Warsztatowa formuła spotkań pozwoli na uczenie się przez zabawę. Dzieci zostaną zapoznane z pojęciem przedsiębiorczości, dowiedzą się kim jest przedsiębiorca i jak pracuje, poznają nominały, wartość pieniędzy oraz sposoby ich zarabiania. Poruszone zostaną również tematy racjonalnego wydawania oraz oszczędzania pieniędzy. Dzięki temu młody człowiek zostanie wprowadzony w sytuację finansową zarówno pojedynczego człowieka, rodziny, jak i całego przedsiębiorstwa.

Dzieci kształtować będą również umiejętności miękkie, takie jak komunikatywność, kreatywność i odporność na stres. W trakcie realizacji zajęć będą podejmowały działania, które będą wymagały samodzielnego myślenia, kojarzenia i analizy przedstawionej sytuacji finansowej. To umożliwi im zdobycie doświadczenia w zakresie współpracy w zespole oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach. W miłej, opartej na zabawie, atmosferze dzieci będą uczyły się podejmowania decyzji wpływających na ich bezpieczeństwo oraz finanse. Jednocześnie znajomość reguł związanych z przedsiębiorczością umożliwi im w przyszłości świadome uczestniczenie w życiu gospodarczym oraz samorealizację.

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Prowadzący będą dążyć do tego, by warsztaty stały się czasem wykorzystującym potencjał drzemiący w uczestnikach spotkań. Program łódzkich warsztatów obejmuje szereg zagadnień, jest wśród nich przedsiębiorczość w teorii i praktyce. Po wprowadzeniu w tematykę, dzieci będą mogły samodzielnie zająć się wytwarzaniem towarów. Po zabawie przyjdzie czas na ocenę kosztów produkcji i zatrudnienia pracowników. Uczestnicy warsztatów poznają też podstawowe zasady oszczędzania i zarządzania ryzykiem na przykładzie znanych postaci. Zorganizowane zostanie również spotkanie z przedsiębiorcą, który dzięki swojej rozpoznawalności oraz ciekawej formie prowadzonej działalności posłuży jako wzór do naśladowania. Dzieci będą miały szansę porozmawiać o swojej przyszłości i planowaniu ścieżki zawodowej. Na koniec każdego ze spotkań uczestnicy zagrają we wciągającą grę fabularną symulującą działanie przedsiębiorstwa.

Projekt-1-wiekszy-wymiar

Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9. Cykl warsztatów będzie obejmował cztery spotkania. Podczas zajęć planowania jest przerwa cateringowa. Zapisy na warsztaty będą realizowane w dniach 11.09-25.09.2017 r. drogą elektroniczną, poprzez formularz elektroniczny. O udziale w warsztatach będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona, warto więc zapisać się w pierwszym dniu naboru – im wcześniej tym lepiej! Po zapełnieniu listy, kolejni uczestnicy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i w pierwszej kolejności zostaną powiadomieni o zwolnionym miejscu. 

Do projektu mogą również zgłaszać się szkoły podstawowe Łodzi i województwa łódzkiego, które chciałyby aby spotkanie z zakresu edukacji finansowej odbyło się w jej murach. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Warsztaty z przedsiębiorczości realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego stanowią unikalną na rynku edukacyjnym ofertę, która wzbogaca doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko było przedsiębiorcze, znało wartość pieniądza i potrafiło planować swoje wydatki. Warto zachęcać dzieci do aktywności i kreatywnego myślenia, a na tym będą bazowały spotkania. By nauczyć dziecko przedsiębiorczości, należy od najmłodszych lat uczyć je planowania, stawiania sobie racjonalnych celów i ich sukcesywnego realizowania. Zapraszamy do udziału w warsztatach, otwórzmy dzieciom drzwi do sukcesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *