Dotknij Teatru 2011 – informacje

dotknijteatru27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji już drugi raz łódzkie instytucje organizują akcję pod hasłem Dotknij Teatru.

  
Składa się na nią ponad osiemdziesiąt imprez, w tym: trzydzieści spektakli – sześć premier, czternaście akcji happeningowych realizowanych w przestrzeni miasta, warsztaty teatralne, wykłady, projekcje, koncerty i wystawy.

Główne obchody organizowane będą od 25 do 27 marca, jednak już od 12 marca odbywają się imprezy w ramach imprezy. Wstęp na nie jest bezpłatny – czasami należy wcześniej zdobyć zaproszenia.

 
Program imprez
 
12 marca
11.00
Cykl Teatr mody
Wykłady:
Związki mody z teatrem i sztukami plastycznymi
mgr Katarzyna Witas-Nowacka
Ubiór w teatrze życia codziennego – moda jako zjawisko społeczne
mgr Aleksandra Liberska
Centralne Muzeum Włókiennictwa, sala kinowa, ul. Piotrkowska 282

19 marca
11.00
Cykl Teatr mody 2
Wykłady:
Inspiracja a projektowanie ubioru
mgr Magdalena Rozenfeld
Sztuka assemblage’a projektowanie ubioru
mgr Małgorzata Samborska.
Projektowanie kostiumów teatralnych
mgr Maria Balcerek
Centralne Muzeum Włókiennictwa, sala kinowa, ul. Piotrkowska 282

21 marca
10.00–15.00
Warsztat plastyczny Leszka Mądzika
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56.

22 marca
10.00–15.00
Warsztat plastyczny Leszka Mądzika
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56.

18.30
Wernisaż wystawy fotograficznej ANTRAKT
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, wiadomosci24.pl, Teatr Muzyczny w Łodzi
Galeria ŁTF, ul. Piotrkowska 102

23 marca
13.00–16.00, 18.00–21.00
Sporty teatralne – warsztat improwizacji
Teatr Lalki i Aktora Pinokio, ul. Kopernika 16

24 marca

10.00–12.00, 13.00–15.00
XXIX Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje” 2011
Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”, ul. Łanowa 14

13.00–16.00, 18.00–21.00
Sporty teatralne – warsztat improwizacji
Teatr Lalki i Aktora Pinokio, ul. Kopernika 16

25 marca
10.00–13.00
XXIX Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje” 2011
Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”, ul. Łanowa 14

10.00–11.30
Poranny Trening Aktorski w teatrze Chorea
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

11.00
Koncert Musicale, musicale
Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze,
ul. Przybyszewskiego 255/267

13.00
Warsztat Akademii Ruchu Znak – język komunikacji wizualnej
VI Liceum Ogólnokształcącej im. J. Lelewela, ul. Podmiejska 21

14.00–17.00
Warsztat dla dzieci: Proste i naturalne środki w tworzeniu muzyki dla teatru dziecięcego.
Prowadzenie Jacek Wójcik
Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”, ul. Łanowa 14

14.00–17.00
Warsztat dla nauczycieli i instruktorów: Muzyczny przekaz pozawerbalny.
Prowadzenie Barbara Drózd
Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”, ul. Łanowa 14

14.00–18.00
Sporty teatralne – warsztat improwizacji
Teatr Lalki i Aktora Pinokio, ul. Kopernika 16

17.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Sposób na Szekspira (1996) reż. Al Pacino
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

17.30
Dni dramatu i teatru skandynawskiego. Wykład: Dramat i teatr skandynawski przełomu XIX–XX w
– główne nurty, twórcy, konteksty. Dr Mariusz Bartosiak
Dom Kultury „502”, ul. Gorkiego 16

18.00
Spektakl: Grotowski. Próba odwrotu reż. T. Rodowicz
Mała Scena Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93

18.00
Widowisko improwizowane Lewy prosty
Ośrodek Kultury „Karolew”, ul. Bratysławska 6a

18.30
Dni dramatu i teatru skandynawskiego. Projekcja spektaklu TV Ojciec Augusta Strindberga.
Dyskusja, prowadzenie mgr Stanisław Jakuszewski
Dom Kultury „502”, ul. Gorkiego 16

19.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Ryszard III (1955) reż. Laurence Olivier
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

20.00
Spektakl Słowa pomieszane ze snami – Zbigniew Herbert. Reżyseria Mariana Glinkowskiego. Teatru Kilku Osób
Klub Nauczyciela, ul. Piotrkowska137/139

20.00
Spektakl O niewiedzy w praktyce – czyli rowerem do Portugalii. Piotr Cieplak i zespół SzaZa
Teatr Lalki i Aktora Pinokio, ul. Kopernika 16

Akcje happeningowe w przestrzeni miasta
Stowarzyszenie Topografie, Tramwaje, autobusy, przystanki – centrum miasta

20.15
Spektakl Grotowski. Próba odwrotu reż. T. Rodowicz
Mała Scena Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi,
ul. Zachodnia 93

26 marca

10.00–11.30
Poranny Trening Aktorski w teatrze Chorea
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

10.00
Spektakl Pinezkologia. Reżyseria Przemek Grządziela
Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”, ul. Łanowa 14

11.00
Dni dramatu i teatru skandynawskiego. Wykład Od Strindberga do von Triera – wpływ dramatu
oraz teatru skandynawskiego XIX i XX w. na twórczość filmową Dreyera, Bergmana i Dogmy;
Dr Natasza Korczakowska-Różycka.
Dom Kultury „502”, ul. Gorkiego 16

11.00
Akcja teatralna na Lipowej pt. Dotknij Herberta/Herbert dotknie Ciebie.
Teatr Chorea i Grupa Pewnych Osób
Ulica Lipowa, Gimnazjum nr 27 Szkoła Podstawowa nr 26 na ul. Pogonowskiego 27

12.00
Dni dramatu i teatru skandynawskiego. Projekcje: Festen reż. T. Vinterberga.
Wprowadzenie mgr Jadwiga Mostowska
Dom Kultury „502”, ul. Gorkiego 16

12.00
Happening Akademii Ruchu. Reż. Wojciech Krukowski
ul. Piotrkowska 102

12.00
Czytanie dzieciom. Teatr Trzy Zero Osiem
Park Staromiejski – place zabaw

12.30–15.30
Majsterkowanie Teatralne. Prowadzenie Paweł Korbus
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

13.00–16.00, 18.00–21.00
Sporty teatralne – warsztat improwizacji
Teatr Lalki i Aktora Pinokio, ul. Kopernika 16

13.00
Cykl Teatr mody 2.
Widowisko parateatralne: Pokaz mody
Centralne Muzeum Włókiennictwa, budynek D, II p., ul. Piotrkowska 282

14.00
Dni dramatu i teatru skandynawskiego.
Projekcje: Persona reż. I. Bergman. Wprowadzenie mgr Jadwiga Mostowska
Dom Kultury „502”, ul. Gorkiego 16

Akcje happeningowe w przestrzeni miasta.
Stowarzyszenie Topografie, Tramwaje, autobusy, przystanki – centrum miasta.

15.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Otello (1952) reż. Orson Welles
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

16.30
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Romeo i Julia (1968) reż. Franco Zeffirelli
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

17.00
Wernisaż wystawy Twarze teatru.
Monodram Lewa, wspomnienie prawej. Reżyseria Krystyna Stachurska
Ośrodek Kultury „Karolew”, ul. Bratysławska 6a

17.00
Spektakl Ludzkie gadanie ….pół żartem…pół serio…. – Wieczór piosenki Agnieszki Osieckiej
w wykonaniu Grupy Muzyczno- Teatralnej Ad Libitum w reżyserii Barbary Drózd.
Spektakl Szury w wykonaniu Grupy Teatralnej 25. Godziny, reżyseria Dorota Radziewicz
Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3

18.00
Spektakl POD–CZAS wg Under Larsa Noréna. Reżyseria Łukasz Bzura.
Po spektaklu dyskusja, prowadzenie mgr Stanisław Jakuszewski
Dom Kultury „502”, ul. Gorkiego 16

19.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Wiele hałasu o nic (1993) reż. Kenneth Branagh
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

19.00
Spektakl A3, Meandrująca rzeka choreografia Jacek Owczarek. Teatr Pracownia Fizyczna
Mała Scena Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93

20.00
Spektakl Gry (w) Pana Cogito
spektakl z transmisją internetową
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

21.00
Projekcje filmów KINO TAŃCA
Mała Scena Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. Zachodnia 93

22.30–01.00
JAM Kontakt Improwizacji
Mała Scena Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93

21.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Tytus Andronikus (1999) reż. Julie Taymor
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

27 marca
Międzynarodowy Dzień Teatru

10.00
Ekspozycja stała Teatru Muzycznego w Łodzi – Fotoplastikon teatralny
ul. Piotrkowska, Pasaż Schillera. 10.00

10.00–11.30
Poranny Trening Aktorski w teatrze Chorea
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

11.00–14.00
Happeningi teatralne w wykonaniu teatrów „Rebelia” z Centrum Kultury Młodych z Łodzi
i „Trójkąt” z Częstochowy
Ul. Piotrkowska, Pasaż Schillera.

12.00
OFICJALNE UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU.
Organizator Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Wydział Kultury UMŁ
Ul. Piotrkowska, Pasaż Schillera.

12.00–14.00
Koncert zespołu Kalokagathos z programem pieśni polskich, niemieckich, żydowskich i rosyjskich
Ul. Piotrkowska, Pasaż Schillera

12.00
Niedziela z Arlekinem. Spektakl Złodziej czasu.
Ograniczona pula biletów finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rezerwacje w Teatrze Arlekin.
Teatr Arlekin, ul. Wólczańska 5

12.00–17.00
Wóz metafizyczny – akcje plenerowe Teatru Lalki i Aktora Pinokio
Niespodzianki

Akcje happeningowe w przestrzeni miasta.
Stowarzyszenie Topografie, Tramwaje, autobusy, przystanki – centrum miasta.

Flashmob teatralny. Koordynacja Ryszard Zięba
Niespodzianki

12.30–14.30
Majsterkowanie Teatralne. Prowadzenie Paweł Korbus
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

13.30
Niedziela z Arlekinem. Warsztat plastyczny dla dzieci
Teatr Arlekin, ul. Wólczańska 5

14.00
Akcja uliczna Teatru Kilku Osób Słowa pomieszane ze snami w reż. Mariana Glinkowskiego
Ulica Piotrkowska 137

15.00–16.00
Działania happeningowe i teatralna akcja plenerowa Odpływająca Łódź.
Teatr „Rebelia” z Centrum Kultury Młodych. Reżyseria Adam Łoniewski
Osiedle Księży Młyn

15.30
Wernisaż wystawy fotograficznej Jerzego Neugebauera NoffGaleria
Teatr Nowy im. K. Dejmka, ul. Więckowskiego 15

15.30–19.00
Warsztat Opowiadania Historii
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

16.00
Wystawa: Arlekin ręką mistrza
Galeria Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

16.00
Teatr łączy pokolenia:
Spektakl Kopciuszek – grupa teatralna „Kwadransik” (seniorzy) z Zespołem Tanecznym „Wiolinki”(dzieci)
Reżyseria Kinga Zajdel-Karasińska
Ośrodek Kultury „Karolew”, ul. Bratysławska 6a

17.00
Potyczki teatralne – pokaz kończący warsztat improwizacji
Teatr Lalki i Aktora Pinokio, ul. Kopernika 16

17.00
Spektakl: Kot w butach reż. Anna Nowicka
Kino Kinematograf, pl. Zwycięstwa 1

17.00
Spektakl: L’ala reż. Alessandro Berti, Michela Lucenti, Maurizio Camilli
Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a

18.00
Projekt literacko – teatralny Szczeniaki – od literatury do teatru. Spotkanie autorskie z Sylwią Siedlecką
„Szczeniaki.jpg”– czytanie zainscenizowane. Spektakl parateatralny
Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury, ul. Roosevelta 17

18.00
Spektakl teatru improwizowanego grupy „No Potatoes”
Teatr Lalki i Aktora Pinokio, ul. Kopernika 16

18.00
Spektakl Magnolia
Teatr Dada von Bzdülov
Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

18.30
Spektakl Na końcu tęczy. Reżyseria Ireneusz Janiszewski
Teatr Muzyczny w Łodzi, ul. Północna 47/51
Spektakl odbędzie się w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56

19.00
Spektakl: Brzydal Marius von Mayenburg. Reżyseria Grzegorz Wiśniewski
wejście na hasło dotknij teatru
Scena Kameralna Teatru im. Stefana Jaracza, ul. Jaracza 27

19.00
Prapremiera. Spektakl Słowo autorstwa Kaja Munka w reżyserii Mariusza Grzegorzka
wejście na hasło dotknij teatru
Teatr im. Stefana Jaracza, ul. Jaracza 27

19.00
Spektakl „OFFELIA” reż. G. Kwieciński. Teatr Ognia i Papieru Hydrofornia.
Łódzka Strefa Ekonomiczna, ul. Tymienieckiego 22/24

19.00
Spektakl Złodziej reż. M. Pasieczny
Duża Sala Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, ul. Więckowskiego 15

19.00
Spektakl Podróż do zielonych cieni wg. Finna Methlinga. Reżyseria: Tadeusz Junak.
Teatr Logos Kościół Rektoralny Środowisk Twórczych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22

19.00
Spektakl Ophelia
Teatr Dada von Bzdülov
Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

19.00–20.00
Koncert Kosmicznych Chłopców
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

19.15
Spektakl Ja, Edith Piaf Reżyseria: Alina Skiepko – Gielniewska.
Lalki i kostiumy: Maria Balcerek
wejście na hasło dotknij teatru
Teatr Mały w Manufakturze, ul. Drewnowska 58

19.30
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Hamlet (1964) reż. Grigorij Kozincew
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

20.30
Spektakl Carmen Funebre Teatru Biuro Podróży. Reżyseria Paweł Szkotak
Stary Rynek

22.00
Spektakl Na krańcach świata. Reżyseria Marcin Brzozowski
Mała Scena Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93

22.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Hamlet (1948) reż. Laurence Olivier
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

22.00
Nocne świętowanie. Wejście: zaproszenia
Eternia, ul. Sienkiewicza 65

28 marca
18.00
Pokaz mistrzowski Leszka Mądzika
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56

29 marca
17.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Tron we krwi (1957) reż. Akira Kurosawa
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

19.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Tragedia Makbeta (1971) reż. Roman Polański
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

30 marca
17.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Król Lear (1970) reż. Grigorij Kozincew
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

19.30
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Ran (1985) reż. Akira Kurosawa
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

31 marca
17.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Falstaff (1965) reż. Orson Welles
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1 17.00

19.00
Cykl: Poskromienie Szekspira.
Film: Henryk V (1989) reż. Kenneth Branagh
Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1 19.00

19.00
Podsumowanie Łódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru
i Pożegnanie Teatru Szwalnia. W programie: niespodzianki
Teatr Szwalnia, ul. Jaracza 42

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *