annakutera24 marca, w Galerii Willa odbył się wernisaż wystawy, na której prezentowana jest przekrojowa twórczość wszechstronnej artystki Anny Kutery. Wystawę można oglądać do 23 kwietnia.

  
Na ekspozycji zobaczymy najróżniejsze formy aktywności twórczej artystki: fotografie, wideo, instalacje i inne. Kutera w swoich pracach stara się doszukać odpowiedzi na pytanie, czy kultura masowa jest nieusuwalną częścią natury ludzkiej. Prezentuje ona w stosunku do tej kultury dwa odmienne stanowiska. Z jednej strony podchodzi do niej pragmatycznie, uważa, że musimy się pogodzić z jej istnieniem i powinniśmy starać się zamienić ją w sztukę, z drugiej zaś, prezentuje postawę krytyczną – kultura pop ewidentnie wzbudza w niej negatywne emocje.

Wystawa składa się z kilku odrębnych części, stanowiących najważniejsze dotychczasowe dokonania twórcze artystki. Zobaczymy na niej m.in. powstały w 1991 roku cykl prac Moje Domy, czyli kameralne realizacje przestrzenne, które w sposób symboliczny odwołują się do problemów w mniejszym lub większym stopniu związanych z pojęciem ‘dom’. Poruszają więc np. problem intymności, bezpieczeństwa i wspólnoty. Inny cykl, który również znalazł się na wystawie to Genetyczne konteksty, który został stworzony na przełomie 2008 i 2009 roku. W nim artystka bada związki rodzinne, emocjonalne i kulturowe modeli, których zaprosiła do współpracy. Odwołuje się też do źródeł tematycznych własnych prac z lat wcześniejszych. Nie zabrakło na tej wystawie również cyklu Papierowa miłość, na który składają się filmy, fotografie i instalacje, prowokujące do analizy naszego stosunku do mediów masowych.

 

   
Anna Kutera – absolwentka wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP im. E. Gepperta). Zajmuje się sztuką multimedialną. Pracę artystyczną łączy z działalnością animatorki środowiska artystycznego. W latach 1975-1985 razem z Romualdem Kuterą, Lechem Mrożkiem i Piotrem Olszańskim prowadziła we Wrocławiu Galerię Sztuki Najnowszej. Od 1975 r. współorganizowała razem z Janem Świdzińskim międzynarodowy ruch sztuki kontekstualnej – zogniskowanej na badanie kontekstu realizacji artystycznych – który rozszerzał pojęcia i schematy dominującego wówczas konceptualizmu. Od 1975 roku zrealizowała 32 wystawy indywidualne i ponad 120 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.
 
Dom ludzkiej natury Dom ludzkiej natury Dom ludzkiej natury
Dom ludzkiej naturyDom ludzkiej natury Dom ludzkiej natury Dom ludzkiej naturyDom ludzkiej natury
Dom ludzkiej natury Dom ludzkiej naturyDom ludzkiej natury Dom ludzkiej naturyDom ludzkiej natury
Dom ludzkiej natury Dom ludzkiej natury Dom ludzkiej natury
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
koncert_2
Marcelo. Kino prywatne – estetyka błędu i absurdu
IMG_4827
Widoczki w Galerii Manhattan (foto)
21092012_064
Niewczesne historie w ms2 (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*