e-zaproszenie-zwiazki-rozwiazki20 marca o godz. 18 w Muzeum Sztuki w Łodzi zostanie otwarta nowa ekspozycja czasowa Związki rozwiązki Joanny Malinowskiej i C.T Jaspera. Wystawę będzie można oglądać do 16 maja br. Jej kuratorem jest Michał Jachuła.

Joanna Malinowska i C.T. Jasper są w związku (są parą), interesują ich też inne związki – w szczególności różnych kultur i artystycznych tradycji. Często pracują osobno, ale czasem łączą siły – choćby przy wystawieniu opery „Halka” na Haiti, w zamieszkałym przez potomków polskich żołnierzy Cazale. Film z tego międzykulturowego wydarzenia zaprezentowany zostanie w Pawilonie Polskim na biennale w Wenecji, ale zanim to nastąpi, artyści otworzą wystawę w Łodzi. W Muzeum Sztuki po raz pierwszy w kraju będzie można zobaczyć tak obszerną, retrospektywną wystawę obojga artystów. Zaprezentowanych zostanie wiele z ich najgłośniejszych prac, powstaną także nowe – odwołujące się do Łodzi i samego Muzeum Sztuki.

Globalizacja, kolonizacja, mulitkulturowość i związane z tymi zjawiskami historyczne zawiłości to problemy, które najczęściej przewijają się w pracach Malinowskiej i Jaspera. Są związani z nowojorską sceną artystyczną, ale wielkie metropolie interesują ich na równi z peryferiami. Joanna Malinowska jest absolwentką wydziałów rzeźby uniwersytetów Rutgers i Yale. W ms1 zostanie zrekonstruowana jej praca „Boli” z 2009 roku. Obie wersje „Boli” – pierwotna i zrekonstruowana – nawiązują do tradycyjnych, niewielkich obiektów kultury Bamana z zachodniej części Mali. Zoomorficznym formom przedstawiającym zwierzęta hodowlane przypisuje się tam rolę przedmiotów wpływających na utrzymywanie równowagi we wszechświecie. Przebita „kłem mamuta” figura zwrócona będzie w kierunku jednego z najcenniejszych obrazów z kolekcji grupy „a.r.” – abstrakcyjnej  „Konfiguracji” Jeana Arpa z 1931 roku. Malinowska tak tłumaczy to połączenie: „W końcu zdecydowałam, że tym, co mnie interesuje w antropologii, są nie tyle badania aspirujące do naukowej obiektywności, co raczej myśl o poczuciu względności kosmicznego porządku czyjejś własnej kultury w zestawieniu z innymi możliwymi układami”. To właśnie zestawianie sztuki, wrażliwości, duchowości, wiedzy i recepcji świata, różnych kultur, jest charakterystyczne dla twórczości Malinowskiej i stanowi element wielu z prezentowanych prac.

C.T. Jasper to postać nieco tajemnicza. Ukrywa swój wizerunek, nie rozwija tematu własnej biografii – poświęca się sztuce, a może tworzy swój mit? Bo mit, wizerunek, komunikacja to zjawiska, które żywo go interesują. Przede wszystkim – tak jak i Malinowską – w kontekście międzykulturowych relacji. Jego dzieła to głównie filmy wyświetlane w specjalnie zaaranżowanych pomieszczeniach. „Są one elektroniczno-partyzanckimi interwencjami w istniejące dzieła sztuki filmowej” – zauważa kurator wystawy Michał Jachuła. Jeden z prezentowanych na wystawie filmów – „Zmierzch Faraonów” – to rewizja produkcji Jerzego Kawalerowicza na kanwie powieści Bolesława Prusa. Projekcja wideo wraz z towarzyszącą jej konstrukcją architektoniczną wpisuje się we właściwy autorowi nurt kreatywnego zapożyczania, idącego w parze z zainteresowaniem aktualnymi zagadnieniami społeczno-politycznymi. Artysta usunął ze znanego filmu fabularnego wszystkie postacie ludzkie, koncentrując uwagę widza na architekturze i krajobrazie. Jak zauważyli krytycy, praca ta może być odczytywana jako komentarz do aktualnej, niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, odsłaniając uniwersalny, krytyczny potencjał powieści jako ilustracji kryzysów społeczno-politycznych wynikających z nadużyć władzy.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
projekty
Wystawa laureatów XXVIII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego – Projekt
100 tysięcy dolarów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa
4-salon-plakat
Czwarty Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców.

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*