BRUS – koncepcja zagospodarowania (wizualizacja)

BRUS_01Przedstawiamy wstępną koncepcję zagospodarowania terenu Brus. Propozycja zmiany sposobu użytkowania tego terenu zaproponowana w studium wzbudziła zainteresowanie, ale także nieporozumienia.

Musimy pamiętać, że studium jest dokumentem o dość dużym stopniu ogólności. Wszelkie zmiany w sposobie zagospodarowania Brus wymagają przyjęcia planu miejscowego, w którym zostanie szczegółowo opisane, co i w jaki sposób można tu zbudować.

Po pierwsze, zakładamy, że pod zabudowę – tylko i wyłącznie – jednorodzinną zostanie przeznaczone 10-15  proc. terenu Brus, czyli ok. 15 hektarów. Tereny te zostały wyznaczone po zachodniej stronie ul. Krańcowej. Będzie to od 30 do 50 działek przeznaczonych pod budowę jednorodzinnego domu. Nie jest więc prawdą, że Brus trafi w ręce deweloperów.

Po drugie, działki będą duże, o powierzchni od 3 do 5 tysięcy metrów kwadratowych. Domy, które na nich staną mają być otoczone zielenią. Nie będzie zgody na karczowanie w tym miejscu lasu. Chcemy stworzyć w ten sposób ofertę dla osób, które dzisiaj budują domy w ościennych gminach, w spokoju, pośród zieleni.

Po trzecie, z uwagi na liczbę działek, którą tu planujemy, liczba mieszkańców nie zwiększy się znacząco. Nie spowoduje to więc dużego obciążenia komunikacyjnego tej części miasta.

Harmonogram działań:
– Uchwalenie nowego studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta
– Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– Sprzedaż nieruchomości
Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na zagospodarowanie terenów zielonych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *