Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do surfowania po stronach kolekcji Biblioteki Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej: https://bc.wbp.lodz.pl.

„Cyfrówka” to biblioteka w sieci, która budowana jest od 2008 r. Pierwszą zamieszczoną tam publikacją była „Księga pamiątkowa 25-cio lecia pracy Pogotowia Ratunkowego w Łodzi”. Biblioteka udostępnia wszystkim zainteresowanym bezpłatnie i legalnie ponad 100 tysięcy obiektów – książek, czasopism, fotografii, rękopisów, map. Jest otwarta dla czytelników 24 h/7. Liczba odwiedzających cyfrówkę w tym roku to ponad 325 tys. czytelników.

Online można czytać m. in. jedną z najstarszych książek o Łodzi „Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym” Oskara Flatta z 1853 r., najstarsze łódzkie czasopismo pt. „Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger” z 1863 roku oraz jego kontynuację „Lodzer Zeitung”, gazetę z przełomu XIX i XX wieku „Rozwój”, tygodnik społeczno-literacki „Odgłosy” z lat 1958-1992, czy też  „Dziennik Łódzki” – zdigitalizowany do roku 1990. Można także udać się na wirtualny spacer po dawnej Łodzi – na starej fotografii i pocztówce. Zachęcamy do obejrzenia serii zdjęć z Archiwum Ostlandbild, które ukazują Łódź z I połowy XX wieku. Jest to kolekcja stworzona przez A. Kissa i W. Rodego. Jej celem było ukazanie obecności Niemców na ziemiach polskich. Zainteresowanych historią regionu łódzkiego zapraszamy do obejrzenia kolekcji Materiały Regionalne, w której zdigitalizowane dokumenty ułożone są według powiatów.

W tym roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi otrzymała dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura cyfrowa” na realizację projektu „Digitalizacja czasopisma >>Lodzer Tageblatt<< i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi”. Projekt będzie realizowany we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi, w którego zasobach znajduje się czasopismo. Kwota dofinansowania – 16 000, wkład własny 4300 cały projekt 20 300. „Lodzer Tageblatt” to drugi po „Lodzer Zeitung” dziennik niemiecki w Łodzi. Ukazywał się w latach 1881-1905. Jak każda gazeta zawierał informacje o życiu politycznym i społecznym, felietony, dodatki powieściowe oraz reklamy, będące bardzo ciekawym źródłem wiedzy o Łodzi i regionie. Po zeskanowaniu i opracowaniu zostanie opublikowany w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej wzbogacając bogatą już kolekcję regionalnych czasopism zamieszczonych w tworzonej w WBP bibliotece cyfrowej. W ramach doposażenia pracowni digitalizacji zakupione zostaną 2 dyski do przechowywania zdigitalizowanego materiału.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
puls8_113
V Festiwal Puls Literatury – dzień 8 (foto)
Wystawa „Muzyczny Portret Ferenca Liszta”
IMG_1742
Promocja książki „Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego” (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*