Bezpłatne badania genetyczne przeprowadzane przez pracownię Biobank UŁ (foto)

Pracownia Biobank w Łodzi. Działa przy Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, jest jedną z niewielu w Polsce placówek, które gromadzą i badają próbki materiału biologicznego w postaci śliny, krwi, DNA.

Wyniki badań pomagają w poznaniu genetycznych przyczyn chorób cywilizacyjnych, chorób rzadkich i nowotworowych, rozwoju medycyny personalizowanej (dobieranie odpowiednich, celowanych terapii do konkretnych grup pacjentów), w opracowywaniu nowych leków. Efekty pracy Biobanku mogą być wykorzystane również w profilaktyce tych chorób, w budowaniu programów badań profilaktycznych, nakierowanych na choroby, które mogą najbardziej zagrażać dzieciom i dorosłym.

Pracownia Biobank prowadzi również liczne projekty naukowe i badawczo-rozwojowe w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej, współpracuje ze środowiskami naukowymi z kraju i Europy oraz prowadzi badania na rzecz lokalnej społeczności.

Jednak wszystko opiera się na materiale do badań – żeby wyciągać wnioski, opracować odpowiednie metody leczenia, odnieść to do danej populacji, grupy osób, trzeba przeanalizować odpowiednio dużą liczbę próbek. Dlatego tak ważna jest współpraca z Biobankiem, pomaganie mu w badaniach. A możemy to zrobić decydując się na oddanie próbki śliny. Rzecz całkowicie bezpieczna, bezbolesna, prozaiczna, a mogąca uratować życie innym.

Każdy chętny będzie mógł sprawdzić swoje pochodzenie i przodków swojej rodziny podczas bezpłatnego i bezbolesnego badania genetycznego w najbliższy weekend (13-14 kwietnia) w Manufakturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *