Łódzki Dom Kultury uruchomił drugą edycję konkursu na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, organizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Pula do rozdysponowania to 70 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury, edukacji i NGO w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej dla dzieci i młodzieży, a także wspieranie tego rodzaju współpracy na terenie województwa łódzkiego.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim. Jeden wnioskodawca może uzyskać na realizację projektu maksymalnie 10 tysięcy złotych.

Program zakłada również organizację szkoleń z zakresu realizacji projektów oraz edukacji kulturowej dla osób wnioskujących o dofinansowanie. Informacje o szkoleniach zostaną opublikowane na stronie dedykowanej projektowi www.bmklodzkie.pl.

W roku ubiegłym dofinansowanie otrzymało 10 najlepiej ocenionych projektów. Wśród wybranych znalazły się zadania realizujące m.in.: warsztaty filmowe w technice animacji poklatkowej „Ożywimy historię”, warsztaty kulinarne „Tańczę śpiewam i rymuję – folklor ziemi mej promuję”, warsztaty aktorskie „TOTOTAK”, zajęcia z zakresu tworzenia mediów z dziennikarzem prasowym, telewizyjnym, radiowym „Media – rozumiem, uczestniczę, tworzę”, warsztaty taneczne i rękodzielnicze „Łączy nas tradycja” czy projekt z zakresu planowania przestrzeni miejskiej „Krajobraz mojego miasta – widzę więcej”.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej projektu Bardzo Młoda Kultury w województwie łódzkim www.bmklodzkie.pl oraz na stronie Łódzkiego Domu Kultury www.ldk.lodz.pl. Wypełnione wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez stronę internetową projektu do 26 czerwca 2020 r., do godz. 12.00.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Łódzkie to trzyletni, wielopoziomowy program rozwoju edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz dzieciach i młodzieży. Idealnie wpisuje się w strategiczny kierunek, jaki obrał Łódzki Dom Kultury – podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w województwie łódzkim oraz wspomagania procesu integracji sektora kultury w regionie. Uczestnictwo w programie Bardzo Młoda Kultura daje ludziom kultury i oświaty szansę na rozwój, edukację i integrację.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Targi Hero Hobby w Łodzi (foto)
IMG_2457
Finał akcji Księży Młyn wkręca (foto)
IMG_9486
Zumba Party w Manufakturze (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*