Bajki i bajeczki o Bałutach – konkurs literacki

winieta1Do końca września dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat mogą wziąć udział w konkurs literackim pt. Bajki i bajeczki o Bałutach.

 

Regulamin

1.Organizatorem konkursu jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, we współpracy z KOALICJĄ NA RZECZ BAŁUT.
2.Celem konkursu jest :
·aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu Łodzi
·zainteresowanie uczestników historią dzielnicy Bałuty, jej kolorytem i żyjącymi tu ludźmi
·rozwijanie wyobraźni i umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim
3.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat, którzy zgłoszą  swoje prace do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi ul. Zawiszy 39 lub prześlą  pocztą elektroniczną na adres czp1.lodz@domkultury.com.pl do dnia 30 września 2010 r.
4.Prace będą rozpatrywane w grupach wiekowych: do lat 10, 11 – 13 i 14 – 16 lat.
5.Lista nagrodzonych i termin rozdania nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej  CZP 1 : www.domkultury.com.pl oraz stronie internetowej  KOALICJI NA RZECZ BAŁUT: www.baluty.wirtualnie.pl
6.Prace muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na konkurs.
7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do rozpowszechniania i udostępniania
prac konkursowych. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zgłoszonych utworów w celach związanych z konkursem oraz ich publikowanie w Internecie, w formie książeczki lub innej formie. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że: akceptuje niniejszy regulamin, zgłoszone przez niego bajki są jego własnego autorstwa i jako ich twórcy przysługują mu prawa autorskie.
8.Konkurs jest pierwszym z cyklu konkursów. Przewidziana jest kontynuacja: konkurs ilustratorski oraz konkurs teatralny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *