Arterie 3 (9) – KONKRET – nabór tekstów

arterie9Redakcja Arterii zaprasza wszystkich do nadsyłania tekstów do nadchodzącego numeru pisma.

 
Leitmotiv KONKRETu odsyła do poezji konkretnej i liberatury, betonowych struktur, konceptów materializujących się w sztuce, społecznego zaangażowania, współczesnych zjawisk w kulturze rozpoznawalnych poprzez postacie, rzeczy i zjawiska, ale także do konstruktywnej krytyki. Specjalną część numeru poświęcimy miastu, a konkretnie Łodzi.
 
Oczekujemy także tekstów z antropologicznym zacięciem o konkretach z prowincji. Grudniowy KONKRETny numer kwartalnika artystyczno-literackiego ARTERIE [3(9)/2010] będzie miał premierę na IV Festiwalu Puls Literatury,  którego głównym hasłem jest KONKRET. Przyjmujemy „konkretną” poezję, prozę, przekłady tychże, eseistykę, reportaże oraz grafiki i fotografie. Prosimy o teksty (proza, eseje etc.) nieprzekraczające objętości 15 tysięcy znaków oraz o zestawy 5-7 utworów poetyckich.

Deadline: 19.11.2010 r.

Z propozycjami i pytaniami prosimy zwracać się pod adres: arterie.spp@gmail.com.


Kwartalnik artystyczno-literacki ARTERIE jest wydawany przez łódzki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Poleski Ośrodek Sztuki. Utrzymujemy się z dotacji, nie czerpiemy z naszej działalności zysków i wszelkie materiały zmuszeni jesteśmy publikować nieodpłatnie. Najpóźniej 1.12.2010 r. autorzy zostaną poinformowani o przyjęciu tekstu do druku. Wyboru tekstów i grafik dokona grono redakcyjne: redaktor naczelny Przemysław Owczarek, sekretarz redakcji Magdalena Nowicka, Michał Murowaniecki, Rafał Gawin oraz Agnieszka Kowalska-Owczarek.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *