_2440339Od 16 maja w Ośrodku Propagandy Sztuki można oglądać wystawę prezentującą dorobek 25 lat Katedry Animacji PWSFTviT w Łodzi.

W 1969 r. na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi z inicjatywy docenta Jerzego Kotowskiego powstała Pracownia Filmu Animowanego. Zofia Ołdak, Daniel Szczechura i Stanisław Śliskowski to operatorzy, którzy całe twórcze życie poświęcili sztuce animacji. To w tamtych czasach w Pracowni pierwsze doświadczenia zdobywał Zbigniew Rybczyński; po kilkunastu latach jego przygodę z filmem animowanym ukoronował Oscar za „Tango” (1983).

Pracownia działała przez 16 lat, otwarta na nowatorskie pomysły studentów i ich ciągoty do eksperymentów. Naturalną konsekwencją było przekształcenie Pracowni w dwuletnie Podyplomowe Studium Animacji (1985); dobrym duchem tej inicjatywy był prof. Henryk Ryszka. W tamtym czasie wykładali także: Stefan Schabenbeck, Jerzy Wiktorowski, plastyk i reżyser, światowej sławy twórca Mirosław Kijowicz oraz scenarzysta i teoretyk filmu animowanego Andrzej Kossakowski. Wśród absolwentów Studium są znani dziś twórcy: Alina Skiba, Marek Serafiński, Marek Skrobecki i Aleksander Sroczyński.

Dwuletnie Podyplomowe Studium Animacji funkcjonowało przez trzy lata. Następnie powołano czteroletnie studia magisterskie, do których program opracował prof. Henryk Ryszka. Tak powstała na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Specjalność: Film Animowany i Efekty Specjalne. Pierwszy nabór został przeprowadzony roku 1989 – 20 lat po powstaniu Pracowni Filmu Animowanego. Wiedzą i doświadczeniem dzielili się ze studentami profesor Kazimierz Urbański, Stanisław Śliskowski, Marian Kiełbaszczak.

_2440561

Od początku do dzisiaj niekwestionowanym Mistrzem dla kolejnych pokoleń studentów jest prof. Henryk Ryszka. Obecna kadra to także tej artyści jak Piotr Dumała, Marek Skrobecki i Mariusz Wilczyński.

Z okazji jubileuszu szkoła przygotowała wystawę multimedialną „Animacja 25”, która w nowoczesny i efektowny sposób przedstawia kilkadziesiąt lat istnienia sztuki animacji filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi, absolwentów tego kierunku oraz zmiany w technice animacji. Zaczynając od „animacji analogowej” realizowanej do połowy lat 90. XX wieku, aż po „rewolucję cyfrową” trwającą do dziś. Filmy studenckie reprezentują odważne eksperymenty z dziedziny technologii filmowej i reprezentują najwyższą jakość artystyczną wpisując się w trend światowego kina autorskiego.

Wystawa „Animacja 25” jest również projektem, który ma na celu stworzenie ogromnego archiwum – bazy materiałów związanych z produkcją filmów animowanych w Szkole Filmowej. Pokażemy m.in. scenariusze, rysunki koncepcyjne, testy animacyjne, storyboardy, layouty etc.

– Przez 25 lat następowały i następują zmiany, które można identyfikować jako permanentną ewolucję techniczno – technologiczną – mówi dr hab. Krzysztof Rynkiewicz, Kierownik Katedry Filmu Animowanego i Efektów Specjalnych . – Ale jedno pozostaje niezmienne. Nadal zabieramy młodych ludzi w podróż do krainy, gdzie nie jest używany język werbalny. Gdzie dla wyrażenia refleksji nie wystarczy pokazać palcem, ale trzeba nauczyć się na nowo nadawać imiona. Imiona rzeczy, zjawisk i emocji. Realność zmienia się w nierealność za sprawą języka filmu animowanego. Okazuje się jednak, że to jest ciągle ta sama rzeczywistość, lecz tym razem wyraźniejsza, ostrzejsza. Powraca do nas hiperrealnością subiektywnej myśli. Przez te 25 lat bardzo wiele osób posiadło tę umiejętność, by rozmawiać z całym światem, bez kompleksów, o bardzo podmiotowym postrzeganiu życia. I, co najważniejsze, te wywody przyjmowane są nie tylko ze zrozumieniem, ale z aprobatą, co uzewnętrznia się w międzynarodowych sukcesach festiwalowych.

/fot. : Mikołaj Zacharow/Szkoła Filmowa w Łodzi

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
IMG_2618
Notatki z podziemia w ms2 (foto)
26042013_112
Under Construction w 6. dzielnicy (foto)
IMG_6194
Artur Chrzanowski – spójrz w nowy rok przestępny (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*