& w Muzeum Sztuki (foto)

08._SzpakowskiDo 5 listopada w Muzeum Sztuki można oglądać wystawę pod tajemniczym tytułem „&”. Spójnik współrzędny „&”, (nazywany po angielsku ampersand), obok swej funkcji syntaktycznej występuje tu również w roli abstrakcyjnego symbolu podobnego do labiryntu lub pętli nieskończoności.Jest to związane niebezpośrednio z rozprawą francuskiego filozofa Gillesa Deleuze’a „Różnica i powtórzenie”, analizy postmodernistycznego przełomu i kondycji współczesnej kultury.

Ekspozycja prezentuje twórczości ośmiu artystów, wracając uwagę na to , iż w swoich dziełach powtarzają oni dokonania poprzedników, za każdym razem starając się jednak w jakimś stopniu od nich abstrahować i dodać element różnicujący. W praktyce artystycznej możemy więc zaobserwować zjawisko dziedziczenia powtórzeń, jednocześnie opartego na wierze, że każde następne dzieło zawsze będzie ulepszoną wersją poprzedniego.

Ekspozycja prezentuje ponad 100 rysunków Wacława Szpakowskiego oraz szeroki wybór minimalistycznych prac Cécile Dupaquier, diagramy Suzanne Treister, rzeźbę Katarzyny Kobro, prace wideo Anety Grzeszykowskiej, modele Anny Orlikowskiej, osobliwe wizje Henryka Morela czy sitodruki François Morelleta.

01.    Henryk Morel
Kompozycja, z cyklu Lunapark / Composition from the Amusement Park series, 1966
tusz, płótno / ink, canvas
kolekcja / collection of Muzeum Sztuki in Łódź

02.    Henryk Morel
Kompozycja XI–XII, z cyklu Lunapark XV, 1967 / Composition XI–XII from the Amusement park XV series, 1967
tusz, płótno / ink, canvas
kolekcja / collection of Muzeum Sztuki in Łódź

03.    Henryk Morel
Kompozycja – Diana, z cyklu Lunapark VI / Composition – Diana, from the Amusement Park VI series, 1967 
tusz, płótno / ink, canvas
kolekcja / collection of Muzeum Sztuki in Łódź

04.    Henryk Morel
Kompozycja, z cyklu Lunapark XVI / Composition from the Amusement Park XVI series, 1968
tusz, płótno / ink, canvas
kolekcja / collection of Muzeum Sztuki in Łódź

05.    Henryk Morel
Kompozycja I 68, z cyklu Lunapark IX / Composition I 68 from the Amusement Park IX series, 1967
tusz, płótno / ink, canvas
kolekcja / collection of Muzeum Sztuki in Łódź

06 – 08. Wacław Szpakowski
Album linii rytmicznych / the Rhythmic Lines Portfolio, 1953–1954
ołówek, papier / pencil on paper
kolekcja / collection of Muzeum Sztuki in Łódź

09. François Morellet
3 siatki nałożone pod kątem 0, 30, 60 stopni / Nets overlapping at an angle of 0, 30 and 60 degrees, 1972
malarstwo akrylowe / acrylic painting
kolekcja / collection of Muzeum Sztuki w Łodzi

10. François Morellet
Kompozycja pod kątem 15, 30, 45, 60, 75, 90 stopni  / Composition at an angle of 5, 30, 45, 60, 75 and 90 degrees
drewno, farba / wood, paint 
kolekcja / collection of Muzeum Sztuki w Łodzi

11. Cécile Dupaquier
Obraz (biało-biały 43 x 30) no5 / Painting (white-white 43 x 30) no5, 2016
sklejka, farba krzemianowa / plywood, silicate paint
dzięki uprzejmości artystki / courtesy of the artist

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *