85000 złotych dla Teatru Pinokio na projekt „Wizja/Gruzja”

pinokioTeatr Pinokio w Łodzi otrzymał 85000 zł dotacji na realizację projektu „Wizja/Gruzja” w ramach programu Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego „Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa”.

Projekt artystyczno-edukacyjny „Wizja/Gruzja”, który będzie realizowany przez Teatr Pinokio w Tbilisi ma na celu promowanie polskiego teatru za granicą i kreowanie wizerunku Polski jako interesującego, nowoczesnego kraju, poprzez popularyzację teatru wyrastającego w nurcie wizualnym, obejmującym doświadczenia teatru lalek i teatru tańca, adresowanego do odbiorców na każdym etapie rozwoju:

od odbiorcy teatru inicjacyjnego (0-3 lat) aż po odbiorcę dorosłego. Pozwoli to na poszerzanie wiedzy o polskim teatrze, zaprezentowanie jego najnowszych odkryć i doświadczeń w obszarze teatru dla dzieci i młodzieży oraz wymianę doświadczeń, inspiracji z artystami teatru wizualnego z zagranicy. W ramach zadania podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Tbilisi zaprezentowane zostaną spektakle „Tuliluli” oraz ”Wielkie pytanie”, a razem ze współorganizatorem zadania – Teatrem Nodar Dumbadze – przeprowadzone zostaną warsztaty narracji wizualnej („oddychającego papieru” i „poezji przedmiotu”) dla profesjonalnych twórców związanych ze sztukami wizualnymi, warsztaty choreograficzne oraz z improwizacji aktorskiej dla profesjonalnych aktorów.

Projekt „Wizja/Gruzja” będzie realizowany od stycznia do września 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *