IMG_0801W tym roku w trakcie wakacji Dom Literatury w Łodzi organizować będzie jubileuszową, piętnastą edycję przeglądu teatralno-muzycznego „Letnia Scena”.

Tegoroczna edycja będzie różnić się od poprzednich. Chociaż każdą środę lipca i sierpnia prezentowane będą spektakle, to będą one mistrzowskie lub też konkursowe.

Po raz pierwszy w ramach Letniej Sceny organizowany jest konkurs teatrów małych form, zarówno instytucjonalnych, jak i offowych. W konkursie mogą wziąć udział: małoobsadowe przedstawienia dramatyczne, adaptacje prozy i poezji, monodramy oraz kabarety literackie (oprócz przedstawień dla dzieci). Komisja artystyczna, kwalifikująca przedstawienia do konkursu, szczególną uwagę będzie zwracała na spektakle oparte na tekstach o szczególnych wartościach literackich. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod szeroko rozumianym hasłem – „Mistrzowie pióra”. Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź, lub składać osobiście w sekretariacie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10–18. Do 5 czerwca 2013 roku zespoły zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej i w porozumieniu z każdym z zakwalifikowanych do konkursu zespołem zostanie ustalony termin prezentacji.

Prezentacje konkursowe oceniane będą przez profesjonalne jury powołane przez organizatorów, które przyzna: Grand Prix dla najlepszego spektaklu i nagrody indywidualne (według uznania jury). Pula nagród pieniężnych wynosi 10000 zł. Pełen regulamin oraz kartę zgłoszeń znaleźć można na stronie organizatora.

Warto dodać, że Letnią Scenę 20132 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
pnk
Polska Noc Kabaretowa 2018
Bóg mordu dla osób niewidomych i niedowidzących
rodzinnyinteres
Rodzinny interes w Teatrze Małym

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*