Projekt to kolejny, już jedenasty etap rozbudowy Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w. zgodnie z przyjętymi w strategii obszarami jej rozwoju, takimi jak: sztuka globalna, przetwarzanie tradycji sztuki nowoczesnej w sztuce współczesnej, przemieszczanie kanonu sztuki nowoczesnej. Dzięki przyjętym założeniom Kolekcja gromadzona przez Muzeum Sztuki w Łodzi nie tylko może prezentować w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w sztuce światowej w ostatnich dekadach, ale również znacząco wpływa na przebieg aktualnych i przyszłych zmian. Selekcja dzieł ma określać sprecyzowany charakter zbiorów (odzwierciedlając własną tradycję i indywidualny sposób uczestnictwa w procesach kulturowych) i umożliwiać aktywne włączenie w globalny system wymiany wartości i dóbr kulturowych. Wybór prac, o które rozbudowywana jest kolekcja, dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą nad rozwojem sztuki globalnej oraz nad wynikającą z tego rozwoju koniecznością odczytywania na nowo tradycji sztuki nowoczesnej.

Stałym punktem odniesienia w budowie kolekcji jest program wystaw czasowych. Rokrocznie zakupy dokonywane są z uwzględnieniem prac prezentowanych w ramach projektów muzeum. Kontynuujemy tę linię przy okazji bieżącego projektu rozszerzenia kolekcji. Uzupełniamy zasób prac pokazywanych już na wystawach w MS – prace Michaela Stevensona, Kameelah Janan Rasheeda, Cian Dayrit i Diany Lelonek prezentowane na zbiorowej wystawie „Ziemia znów jest płaska” pomiędzy 24 września 2022 roku a 27 lutego 2023 roku.

Istotnym elementem tegorocznej listy jest zbiór prac związanych z undergroundem przełomu lat 80. i 90. Prace artystów wyrosłych z Totartu do tej chwili nie były reprezentowane w publicznych kolekcjach, stanowią zaś coraz szerzej obecny kontekst badań kultury polskiej lat 80. Kontynuujemy zapoczątkowaną w zeszłym roku strategię uzupełniania kolekcji o prace z tego kręgu. Wybór prac oparty jest na długiej współpracy z autorami w celu możliwie najlepszego przedstawienia tego ważnego dla kultury polskiej nurtu. Unikalna jest też możliwość poszerzania pola rozmowy o przeszłości w kontakcie z żyjącymi twórczyniami i twórcami. Pragniemy uzupełnić brakujące jeszcze w zbiorach instytucji prace artystów związanych z wrocławskim Luxusem. Dzieła Pawła Jarodzkiego zostały starannie wybrane, żeby przedstawić specyfikę działań tej unikalnej grupy. Uzupełnienia wymagają również zbiory malarzy wywodzących się z warszawskiej Gruppy. Stąd obecność pracy Pawła Kowalewskiego. Prace te będą również prezentowane na przygotowywanej jesienią 2022 roku wystawie „Ruchy tektoniczne”, która dotyczyć będzie polskiej sztuki okresu transformacji ustrojowej.

Kontynuujemy również pozyskiwanie schedy po Stanisławie i Margarete Kubickich. W 2021 Muzeum Sztuki w Łodzi wzbogaciło się o 3 prace z tego zbioru. W tym roku planujemy zakup zupełnie unikalnego przykładu malarstwa na szkle. Muzeum systematycznie pozyskuje do zbiorów archiwa artystów. Po obszernych zbiorach Andrzeja Partuma oraz Leopolda Buczkowskiego, przyszedł czas na inną legendarną postać. Archiwum Eugeniusza Rudnika, które Muzeum Sztuki zamierza zakupić stanowi kontynuację misji związanej z gromadzeniem schedy po Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia.

Osoby chętne do zapoznania się z cyfrowymi wizerunkami zakupionych prac mogą zrobić to za pośrednictwem katalogu online Muzeum Sztuki w Łodzi – www.zasoby.msl.org.pl , który od 2017 roku stanowi główną, nieustannie uaktualnianą bazę wiedzy na temat muzealnej kolekcji. Publikowane w portalu treści dostosowywane są też do potrzeb osób z różnymi formami kognitywnych niepełnosprawności.

W ramach jedenastej edycji projektu w 2022 roku zaplanowano zakup 27 dzieł –  7 artystów polskich (Katarzyna Górna, Paweł Jarodzki, Paweł Kowalewski, Stanisław Kubicki, Diana Lelonek, Paweł Paulus Mazur, Eugeniusz Rudnik), a także 9 artystów z zagranicy (Anna Daučiková, Cian Dayrit, Igor i Svetlana Kopystiansky, Margerate Kubicka, Lada Nakonechna, Jumana Manna, Kameelah Janan Rasheed, Michael Stevenson). Dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.000.000,00 zł, dofinansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego –  178 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Nowy cykl on-line w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi –
OtwARTa Wystawa 2020 (foto)
„Siewki” wystawa Marty Kiela-Czarnik w galerii Ogrodowa8

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*