1 kwietnia 2021 minie 10 lat od rozpoczęcia działalności Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Centrum Dialogu zajmuje się popularyzacją wielokulturowej historii Łodzi i Polski, ważnych wydarzeń historycznych, a także postaci, które odegrały istotną rolę w budowaniu naszej tożsamości. Poprzez kulturę uczymy historii Polski, Europy i świata, a także szacunku do innych kultur i tradycji. Ale rozmawiając o przeszłości prowadzimy nieustanny dialog ze współczesnością, starając się wyciągać wnioski z doświadczeń innych pokoleń czy czasów. Zajmujemy się także różnorodnością Polski współczesnej poprzez poznawanie różnych grup mieszkających w Polsce dziś, m.in. Ukraińców, Romów, Wietnamczyków,  muzułmanów, osób żyjących z niepełnosprawnościami, przedstawicieli różnorodnych mniejszości.

Zgodnie z założeniami statutowymi Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest otwartą, świecką, miejską instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi, a naszym podstawowym celem jest  upowszechnianie idei tolerancji i  przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

Większość realizowanych przez Centrum Dialogu projektów ma bardzo aktualny kontekst, zgodnie z przyjętą zasadą:

Pamiętać przeszłość //Remember Past

Rozumieć współczesność// Understand Today

Budować lepszą przyszłość// Create Future

Proponujemy różnorodną ofertę edukacyjną, zarówno dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej czy studentów,  jak i osób dorosłych. Nasze zajęcia dla szkół uzupełniają regularną edukację. Otwarte wykłady poszerzają wiedzę. Coroczne działania, takie jak „Kolorowa Tolerancja”  czy „Żywa Biblioteka”, pogłębiają zrozumienie dla różnorodności i odmienności dzisiejszego świata. Jesteśmy również organizatorem Festiwalu Łódź Czterech Kultur, który odnosi się do historycznych kultur, które zbudowały Łódź przemysłową, ale pokazuje również dzisiejszy tygiel kulturowy, znacznie szerszy.

Z racji powierzonych nam zadań realizujemy m.in. projekty upamiętniające łódzką społeczność żydowską, Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród  Narodów Świata. W imieniu władz Łodzi organizujemy corocznie  miejskie uroczystości dedykowane upamiętnieniu historii Litzmannstadt Getto oraz przyznawanie tzw. Drzew Pamięci w Parku Ocalałych, w którym od 2014 roku znajduje się nasza siedziba.  

Organizujemy wystawy, projekcje filmowe, koncerty, wykłady. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi artystami, z wykładowcami wyższych uczelni i z nauczycielami, z animatorami kultury i działaczami społecznymi. 

Marek Edelman podkreślał, że należy reagować na wszelko zło, które dzieje się wokół nas. Marian Turski apelował: „Nie bądźmy obojętni!”. My chcielibyśmy mówić o EMPATII.

Jesteśmy przekonani, że poprawianie świata to misja wszystkich ludzi, także nasza.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Alicja w Parku Miliona Świateł w Parku Źródliska (wizualizacja)
zooombiee
Zombie Walk 2011 w Łodzi (foto)
punktdlalodzi
Rok Plastra Łódzkiego

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*