czwartek, 24 maja 2018

Ostatnia aktualizacja:08:07:34 AM GMT

Lokalizacja: Sztuka Rzeźba - Instalacje

Rzeźba - Instalacje

Osoba w Re:Medium (foto)

IMG_2826Do 5 maja w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę Wiesław Przyłuskiego. OSOBA, rzeźba. Jej kuratorką jest Martyna Nowosiad.

Ekspozycja obejmuje zbiór około 30 reliefów, wykonanych w postaci odbitek na papierze oraz prac na płytach miedzianych, a także rzeźb drewnianych. Wszystkie z prezentowanych w Galerii Re:Medium prac powstały w ostatnich czterech latach.

(...) W reliefach i rzeźbach współtworzących ekspozycję „OSOBA” Wiesław Przyłuski przekazuje swoją refleksję nad podmiotowością człowieka, tego uwikłanego w więzy pychy oraz tego, który znajduje upodobanie w rezygnacji z własnej wolności, w otwarciu na Innego. Tak jak w wierszu Cypriana K. Norwida punktem odniesienia dla myśli artysty jest ECCE-HOMO, figura Chrystusa-Człowieka, osoby doświadczającej tragizmu samotności, zdanej na sąd tłumu, cierpienie, zawłaszczanej przez ludzi i jednocześnie wywyższonej trwaniem w prawdzie miłowania. W swojej refleksji Przyłuski odwołuje się także do Boskiej komedii Dantego, której obrazy budują horyzont oglądu współczesności, już nie w wymiarze człowiek-natura, a w wymiarze człowiek-czyn/wybór. Znajdują one swoje artystyczne odzwierciedlenie w kompozycjach reliefów, skupionych na figuralnych przedstawieniach człowieka, lub przedstawieniach twarzy, jako znaku osoby. Przedstawienia są wizualizowane w jakby pustce, wizualizującej nieprzekładalność relacji osoby na inną, niż osobowa. Ważnym wątkiem refleksji Przyłuskiego są również odniesienia do natury jako danej i jako zadanej. Obrazują je wizualizacje drzewa – znaku życia i symbolu symbiozy życia oraz wizualizacje chleba – znaku ofiary, dzielenia się i komunii. Wystawa mówi językiem technik eksperymentalnych grafiki i technik eksperymentalnych rzeźby o „ja” i „my”, pyta o nasze  podmiotowe i wspólnotowe doświadczenie współczesności. Jako przewodnika na drodze dialogu z pracami artysta daje nam ekspresyjne ślady linii, które swoją kolorystyką i napięciem podkreślają dramatyzm ich form i sensów. - Elżbieta Kołdrzyk, fragment tekstu do folderu wystawy.

Wiesław Przyłuski (ur. w 1959 roku w Łodzi). Studia na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowniach profesorów: Jacka Bigoszewskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Stanisława Łabędzkiego oraz Leszka Rózgi. Dyplom obronił w 1986 roku, a tytuł doktora habilitowanego w 2002 roku. Laureat Nagrody Artystycznej im. Włodzimierza Pietrzaka za twórczość artystyczną w dziedzinie grafiki i rzeźby kamiennej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu religijnego na temat „Pasji” w roku 1997. Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. Vermillion, Muzeum Sztuki w Łodzi (2007),Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2002); Ślady i znaki, Miejska Galeria w Łodzi – Galeria Willa; Jasność/Ciemność, Galeria Krytyków POKAZ w Warszawie (2008). Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby – Struktur i Form Przestrzennych na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się twórczością w dziedzinie rzeźby i grafiki.

Asamblaże w Muzeum Sztuki (foto)

IMG_8932

Do 8 kwietnia w Muzeum Sztuki w Łodzi można oglądać instalację Asamblaże. Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzarato. To audiowizualny projekt badawczy poświęcony praktyce Félixa Guattariego (1930-1992), jego antyautorytarnej, rewolucyjnej działalności psychiatrycznej, filozofii, estetyce i antropologii.

PS. FonoGrafika_Maciej Zdanowicz (foto)

IMG_8719Do końca marca w 6. dzielnicy można oglądać wystawę PS. FonoGrafika_Maciej Zdanowicz.

Igor Krenz w Muzeum Sztuki (foto)

IMG_5120Od 28 września do 14 stycznia w Muzeum Sztuki w Łodzi można oglądać wystawę Igora Krenza pt. Sanyofikacja. Cud reprezentacji. Jej kuratorami są Michał Libera i Daniel Muzyczuk.

Krzysztof Nitsch w Galerii Re:Medium (foto)

krzysztof_nitsch_-_rzeba_20170908_1218168000Do 27 września w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę rzeźb Krzysztofa Nitscha. Kuratorką ekspozycji jest Elżbieta Fuchs.

Rzeźba w Galerii ASP (foto)

DSC_0846W Galerii ASP mieszczącej się przy Piotrkowskiej 68 można oglądać wystawę rzeźby kinetycznej autorstwa Przemysława Druszcza.

Ocalić od zapomnienia w Muzeum Miasta Łodzi (foto)

wernisaz_4Do 1 pażdziernika w Przestrzeni Muzeum Miasta Łodzi można oglądać ekspozycję przygotowaną przez Oddział Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi z okazji 35. rocznicy utworzenia pt. Ocalić od zapomnienia.

XII Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Sztuki Land Art'u (foto)

IMG_9946W środę, 28 czerwca w Poleskim Ośrodku Sztuki rozpoczął się XII Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Sztuki Land Art'u. Potrwa on do 7 lipca.

Fotofestiwal 2017 – Common Codes (foto)

IMG_8464

Do 11 czerwca w Domu Literatury w Łodzi można oglądać wystawę Sylwii Krędzel pt. Common Codes. Towarzyszy ona Fotofestiwalowi.

Strona 1 z 17


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_teline_iii/html/pagination.php on line 135